Historik om FPP:s tillkomst och verksamhet

FPP startades i april 1996 i samband med fetischmässan Göteborg underground fashion fair som hölls i Göteborgs kårhus. Mässan var dock inte så välbesökt men det tändes en gnista. Vi insåg att det fanns ett behov av en mer öppen klubbverksamhet. Dåtidens klubbar var tämligen slutna och anonyma. Detta var ju före Internets tid med all dess information och kontaktmöjligheter. Det som började som ett litet gäng på 30 personer har nu blivit en förening med över 1000 medlemmar.

Vår första fest hölls på restaurang Walk Over den 25 april 1996. Under sommaren 1996 letade vi efter en ny lokal och hittade Grands festvåning där vi höll vår andra fest den 28 augusti samma år. Vi höll till på Grands festvåning till maj 2000. Därefter flyttade vi till större lokaler på Chrome (som sedermera blev restaurang Huset) där vi arrangerade våra fester till maj 2005. Eftersom restaurang Huset brann ner sommaren 2005 flyttade vi, hösten 2005, festerna till en privatägd lokal. Sedan vår andra fest på Grand har vi haft en fest i månaden, med endast uppehåll för sommarmånaderna.

Hösten 1997 började vi se ett växande intresse för att kunna laga och göra fetischkläder och redskap. Tillsammans med BDSM-klubben Sesam, som hade ett liknande intresse, köpte vi en industrisymaskin. Till att böja med var det hela väldigt sporadiskt i en liten kall källarlokal med endast ett fåtal besökare. Verksamheten växte dock och omfattar idag en stor och mycket välutrustad fetischverkstad med fem symaskiner, allehanda tillbehör, ett stort antal verktyg och material såsom lack, läder, gummi m.m. I början köpte vi in några meter lack och skinn åt gången, nu köper vi in i hundratals meter dito per år. Verkstaden har genom åren också arrangerat olika kurser i tillverkning av fetischkläder och redskap.

Genom åren har vi även arrangerat stora och små resor och utflykter. Till exempel bussresor till Manifest i Köpenhamn, Cat People i Oslo, Wasteland och Europerv i Amsterdam samt båtresa till Kinky Club i Helsingfors. Deltagarantalet har varit allt ifrån några enstaka personer till 40–50 st. Vi har även ordnat utflykter till ”obscena kulturella utflyktsmål” som Bohus fästning och Marstrands fästning.

Sommaren 2000 gick diverse medlemmar ur olika fetisch- och BDSM-föreningar i Sverige ihop och köpte en gammal sommarkollogård. Här ordnar vi under sommarhalvåret olika fetisch- och BDSM-arrangemang. För med information, se www.bdsmcamp.se